Általános szerződési feltételek

I. Általános rendelkezések
I.1. A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban „Általános szerződési feltételek”) a www.dorina-shop.hu webáruházban elérhető áruk online értékesítéséhez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket szabályozzák, valamint az eladó (a webáruház működtetője) és a vevő között létrejött adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés megkötése alapján a vevő kijelenti, hogy megismerte a jelen Általános szerződési feltételek tartalmát és annak minden rendelkezésével egyetért. Az Általános szerződési feltételek hatályos szövege a honlapról letölthető számítógépre vagy más adathordozóra, illetve kinyomtatható.
I.2. A jelen Általános szerződési feltételek 2023. május 22-én lépnek hatályba és visszavonásig érvényesek.
II. Fogalommeghatározások
 • Webáruház - a www.dorina-shop.hu weboldal, amelyen keresztül az áruk online értékesítése történik. Tárhelyszolgáltató: Infotechna Kereskedelmi Kft. (székhely: 1037 Budapest, Zay utca 1-3. web: www.servergalactic.com)
 • Eladó - Gamma Store Kft., székhelye az alábbi címen található: 2097 Pilisborosjenő Szőlő utca 20., adószám: 32292329-2-13; e-mail: aruhaz@dorina-shop.hu; telefon: +36 30 367 7716. Az eladó ugyanakkor a webáruház működtetője is egyben.
 • Vevő - az a fogyasztó vagy vállalkozó, aki vagy amely adásvételi szerződést köt az eladóval a webáruházon keresztül.
 • Fogyasztó - a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
 • Vállalkozó - az a személy, aki saját, önálló üzleti tevékenységet végez a saját felelősségére vagy profitszerzés céljából hasonló tevékenységet végez. Jelen Általános szerződési feltételek vonatkozásában a vállalkozó olyan személy, aki az üzleti tevékenysége érdekében hajt végre lépéseket. Amennyiben a vevő a megrendelésben megadja a cégjegyzékszámát, akkor figyelembe kell vennie, hogy a jelen Általános szerződési feltételekben rögzített vállalkozókra vonatkozó rendelkezések vonatkoznak rá.
 • Adásvételi szerződés - az eladó és a vevő között, a webáruházon keresztül létrejött szerződés, amely tárgya az áruk értékesítése.
 • Fogyasztói megállapodás - adásvételi szerződés, egy adott munka teljesítésére vonatkozó szerződés vagy bármely egyéb, a magyar jog szerint megkötött szerződés, amennyiben az abban résztvevő felek a fogyasztó és az eladó.
 • Áruk - az eladó által a webáruházon keresztül eladásra bocsátott, birtokba vehető, forgalomképes ingó termékek.
 • Futárszolgálat - szerződéses futárszolgálat, amely biztosítja az árunak, eladótól a vevő részére történő leszállítását.
 • Munkanapok - a hétfőtől péntekig tartó naptári hét napjai, szombat és vasárnap, valamint azon napok kivételével, amelyek a vonatkozó jogszabályok szerint munkaszüneti napnak számítanak.
 • Polgári Törvénykönyv -a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
III. Az adásvételi szerződés megkötésének folyamata
III.1. A webáruházban az áruk kapcsán feltüntetett árak és más tájékoztatások nem minősülnek ajánlattételnek, ez csupán felhívás ajánlattételre. Az ajánlatot a jelen szerződés szerint a vásárló teszi, amennyiben jelzi vételi, megrendelési szándékát a eladó felé. A szerződés akkor jön létre, amikor az eladó által küldött visszaigazoló e-mail a vásárló számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik. A megrendelés leadásakor (elküldésekor) a vevő elfogadja a jelen Általános szerződési feltételeket.
III.2. A webáruházban található áruk megfelelő névvel vannak ellátva és általában leírással együtt kerülnek bemutatásra, amely a felhasznált anyagokról és az áruk egyéb tulajdonságairól ad tájékoztatást. Amennyiben az árukat többféle méretben és színben gyártják, a vevő kiválaszthatja a méretet és a színt mielőtt a termékeket a „Kosárba” helyezi.
III.3. A vevőnek ki kell választania az árukat és amennyiben erre lehetőség van, azok színét, méretét és egyéb tulajdonságait, majd a „Kosárba” gombra kattintva kell a termékeket a kosárba helyeznie. Az áruk megrendelése során a vevő visszaléphet bizonyos lépésekhez, hogy ellenőrizze a megrendelést vagy változtatásokat hajtson végre. A vevő regisztráció nélkül is adhat le megrendelést.
III.4. Addig az időpontig, amíg a vevő a „MEGRENDELEM” gombra kattintva be nem fejezi a megrendelési folyamatot és a rendelés kötelező érvényűvé nem válik (ajánlati kötöttség), a vevő bármikor törölheti a megrendelést azáltal, hogy a fentiekben leírt, a megrendelés elküldéséhez vezető lépéseket megszakítja és elhagyja azt a weboldalt, amelyen a megrendelés leadására lehetőség van.
III.5. A kötelező érvényű megrendelés leadása után a vevő a megrendelésben megadott e-mail címre visszaigazolást kap a megrendelésről, amelynek egyebek mellett tartalmaznia kell a megrendelés számát és a megkötött adásvételi szerződés adatainak az összefoglalását. Az eladó köteles a vevő megrendelését 48 órán belül visszaigazolni. Amennyiben a 48 órás visszaigazolási kötelezettség ideje alatt a vevő nem kapott értesítést, megszűnik az ajánlattételi kötöttsége.
III.6. Ha az eladónak az adásvételi szerződés teljesítésére vonatkozóan kérdése van, a megrendelésre történő hivatkozás megjelölése mellett kapcsolatba léphet a vevővel a vevő által, a megrendelés során megadott telefonszámon.
III.7. A jelen Általános szerződési feltételek hatálya alá tartozó adásvételi szerződés magyar nyelven jön létre. Az elektronikus úton megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A rendelés adatait, a létrejött szerződést az eladó iktatja és 10 évig tárolja, azok utólag visszakereshetőek.
III.8. Amikor a vevő megrendelése az eladó és a vevő között létrejött adásvételi szerződéssel megerősítésre kerül, akkor a megrendelést a teljesítés, illetve a további bizonyítás céljából el kell tárolni, valamint biztosítani kell, hogy a vevő a felhasználói fiókba történő belépés után hozzáférjen a megrendeléshez. A vevő, mint fogyasztó a megrendelt áruk elküldéséig jogosult az adásvételi szerződést következmények nélkül felmondani, azonban az ilyen felmondásról köteles az eladót e-mailben vagy telefonon tájékoztatni. A megrendelés a megrendelt áruk szállításáig módosítható, illetve a hibákat ki lehet javítani, kivéve a fizetési mód módosítását, amelyet csak az eladó hozzájárulásával lehet megtenni.
III.9. Adatbeviteli hibák javítása: Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a kosár oldalon a megrendelés lépéseit tartalmazó menü sorban az ikonokra kattintva javíthatóak a bevitt adatok, akkor is ha Ön már a következő lépésnél tart). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ha a vevő tévedésből vagy téves tartalommal küldi meg az adásvételi szerződés megkötésére irányuló nyilatkozatát, jelezze e-mail üzenetben vagy telefonon mielőbb a hibát az eladó felé.
IV. Vételár
IV.1. Az áruk és szolgáltatások webáruházban megjelenített vételára tartalmazza a 27% ÁFÁ-t és minden egyéb, törvények, vagy pénzügyi rendelkezések által előírt díjat. Az áru szállításának díja a szállítási módtól és a vételár kifizetésének módjától függően eltérő lehet.
IV.2. Az áru azon vételárát, amely a megrendelés leadásakor érvényes, mind az eladóra, mind a vevőre nézve kötelező érvényű vételárnak kell tekinteni, és a megrendelés leadását követően a vételárat akkor sem lehet megváltoztatni, ha az eladó módosítja az áruk vételárának összegét vagy ha promóciós kedvezmény kampány van folyamatban. Amennyiben ugyanazt a típusú árut cserélik egy másik méretre, a vevő ugyanazt az árat köteles megfizetni, amely az eredeti megrendelésben szerepelt. Amennyiben a vevő az árut egy másik típusú árura kívánja cserélni, akkor az aktuális árlista szerinti árat kell alkalmazni és a vevő nem jogosult árkedvezményt igénybe venni.
IV.3. Az eladó fenntartja a jogot, hogy módosítsa a webáruházban eladásra kínált áruk vételárát, valamint, hogy promóciós kedvezmény kampányokat szervezzen az érvényes jogszabályi rendelkezések szerint.
V. Fizetési feltételek
V.1. A vételárat magyar fizetőeszközben (magyar forintban) kell megfizetni. A megrendelt áru a teljes vételár és szállítási díj kifizetésig az eladó tulajdonában marad.
V.2. A megrendelés leadása során a fizetési mód a szállítási mód kiválasztásának függvényében változik:
 • Utánvét: a csomag árát átvételkor a futárnak/csomagponton készpénzzel vagy bankkártyával lehet fizetni
 • Helyben fizetve: szentendrei üzletünkben készpénzes és bankkártyás fizetésre is van lehetőség
VI. Szállítási feltételek
VI.1. Az árukat az eladó csak Magyarország területére szállítja ki.
VI.2. Az eladó vállalja, hogy az árukat minden alkotóelemmel és kiegészítővel együtt az adásvételi szerződésnek megfelelően szállítja ki a vevő részére. A megrendelés leadásakor a vevő az alábbi szállítási módok közül választhat:
 • szállítás futárszolgálattal a megrendelésben megadott címre
 • személyes átvétel a partnerek által biztosított átvételi pontok egyikén
 • személyes átvétel szentenderei üzletünkben
Az eladó azon kötelezettségét, hogy az árut a vevőnek leszállítsa, akkor kell teljesítettnek tekinteni, amikor az eladó biztosítja a vevő számára, hogy a teljesítés helyén az árut átvegye, és erről a vevőt előzetesen tájékoztatja. Amennyiben az eladó szállítja ki az árut, akkor az eladó az árut a vevő részére úgy juttatja el, hogy átadja azokat a futárszolgálatnak a vevő részére történő kiszállítás céljából és így lehetővé teszi a vevő számára, hogy az a futárszolgálattal kötött szállítási szerződésből eredő jogait gyakorolja. A megrendelt áruk a vevő - fogyasztó - részére kiszállítottnak tekintendőek, amint azokat a futárszolgálat átadja.
VI.3. Amennyiben az áruk elérhetőek raktáron, az eladó az árukat általában az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától számított öt munkanapon belül juttatja el a vevő részére.
VI.4. A vevő által a megrendelés során kiválasztott szállítási költségeket a vevő viseli.
VI.5. A szállítási költséget bruttó 15.000 Ft feletti megrendelés esetén cégünk átvállalja, az ez alatti megrendelések esetén azonban 1.799 Ft szállítás költség kerül felszámításra.
VI.6. Sikertelen kézbesítés esetén a futárszolgálat újra megkísérli a kiszállítást. Tájékoztatjuk tisztelt vásárlóinkat, hogy a házhoz szállítás minden esetben a rendelés során megadott házszámig történő sérülésmentes kiszállításra vonatkozik. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tudunk elfogadni, ha a hiány vagy sérülés ténye a fuvarlevélen rögzítésre kerül. Az ebből fakadó kellemetlenség elkerülése végett kérjük, hogy a csomag tartalmát még a futár jelenlétében szíveskedjenek ellenőrizni!
VII. Az adásvételi szerződés felbontása és közös megegyezéssel történő megszüntetése
VII.1. Az eladó jogosult a vevővel kötött szerződést felmondani, amennyiben a megrendelt terméket már nem gyártják, vagy nem szállítják, valamint abban az esetben is, ha az áruk árában egyértelmű hiba van (vagyis az ár egyértelműen különbözik az adott típusú termék árától).
VII.2. A vevő bármikor kérheti az eladótól az adásvételi szerződés felmondását a szerződés megkötésétől számított azon időpontig, amíg az eladó az árukat fel nem adja. Az adásvételi szerződés a szerződő felek közös megegyezésével akkor szűnik meg, amikor az eladó jóváhagyja a vevő számára az adásvételi szerződés megszüntetését.
VIII. A fogyasztó elállási, felmondási joga
VIII.1. Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. E határidő a termék a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától kezdődik. Felhívjuk a figyelmet ugyanakkor, hogy a fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
VIII.2. A szerződés felmondása esetén alkalmazandó eljárásrend:
 • Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni - postán vagy elektronikus úton - küldött levél útján legkésőbb az áruk átvételétől számított 14. napon az eladó részére.
 • A Vevő köteles az árut számlával együtt (annak érdekében, hogy megállapítható és beazonosítható legyen, hogy mely Vevőhöz és mely Megrendeléshez tartozó áruról van szó) késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállást követő 14 napon belül elküldeni az Eladónak a megadott címre: Gamma Store Kft., 2097 Pilisborosjenő Rózsa utca 2. A határidő betartottnak minősül, ha a határidő letelte előtt visszaküldi/átadja a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A szerződéssel kapcsolatos elállási jog nem gyakorolható olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
VIII.3. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a termékért fizetett vételárat.
VIII.4. Az eladó köteles elkérni a vevő bankszámlaszámát, hogy az adott összeget banki átutalással küldje vissza. A vevők kötelesek megadni a bankszámlaszámukat a pénzösszeg visszafizetése céljából. Az elállással érintett termék utánvétellel nem küldhető vissza, utánvétes átvételt Cégünk nem teljesít.
VIII.5. A promóciós kedvezményekre való jogosultság (árkedvezmény vagy egyéb típusú kedvezmény) akkor vehető igénybe, ha a megrendelés minden tekintetben megfelel az aktuálisan meghirdetett eseménynek. Abban az esetben, ha a vevő az adásvételi szerződést felmondja, ezen jogosultsága is megszűnik.
IX. Csere
IX.1. Cégünk egyszer díjmentesen tud méretcserét biztosítani.
IX.2. Ha szeretne ezzel a lehetőséggel élni, kérem vegye fel velünk a kapcsolatot az aruhaz@dorina-shop.hu e-mail címen.
IX.3. Fontos, hogy a cserélni kívánt termék csak az eredeti, bontatlan csomagolásban, címkével ellátott (méret jelölő, vonalkód) és hibátlan állapotban szolgáltatható vissza. Bontott, használt, sérült termék visszavásárlására Cégünk nem kötelezhető. Javasoljuk, hogy a visszaküldéshez dobozt használjon, mert csak így biztosítható, hogy ne törjön össze a termék.
IX.4. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a terméket kizárólag számlával együtt tudjuk visszavenni. A számlát kérjük a visszaküldött áru mellett elhelyezni ezzel is segítve a vevő és a rendelés könnyebb beazonosítását.
X. Garancia és szavatosság
X.1. Az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről Magyarországon minden újonnan vásárolt termék esetében 2 éves szavatossági időt biztosít, amennyiben fogyasztói szerződés jön létre (amely a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy - fogyasztó - és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti.) A szavatosság feltételeit a Polgári Törvénykönyv és a 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. Eladó szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.
X.2. A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása (szakvélemény). A teljesítést követő hat hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Ebben az időszakban a bizonyítás a webáruház kötelezettsége. Ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a webáruház mentesül a szavatossági felelősség alól.
X.3. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban — választása szerint — kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a webáruház számára a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.
X.4. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a webáruház a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni — választása szerint — megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
X.5. Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el.