Adatkezelési tájékoztató

I. Adatkezelő
I.1. Gamma Store Kft., székhelye: 2097 Pilisborosjenő Szőlő utca 20., honlapja: www.dorina-shop.hu a részére szolgáltatott személyes adatok adatkezelője. Elérhetők vagyunk, beleértve az Ön adataihoz fűződő jogainak gyakorlását, e-mailen az aruhaz@dorina-shop.hu címen, vagy az alábbi postacímünkön: Gamma Store Kft., 2097 Pilisborosjenő Szőlő utca 20.
II. A személyes adatok feldolgozásának célja
II.1. az adás-vételi szerződés teljesítése, az ügyfélszámla vezetése, az áru kiszállítása és a hibákért való felelősségvállalás törvényes kötelezettsége (esetleges reklamációk). Az adatok feldolgozása az említett célok elérése érdekében az erre a célra feltétlenül szükséges időtartamig történik.
II.2. beleegyezés esetén (pl. marketing akciókhoz stb.), vagy az adatalany családi és utónevének, címének és e-mail címének feldolgozása esetén, és az adatkezelésbe bele nem egyezés ki nem jelentése esetén a marketingcélú felhasználás, termék és szolgáltatás ajánlása és az üzleti közlemények küldése céljából. Adott esetben az adatok feldolgozása a beleegyezés visszavonásáig történik, amely írásban a Kezelő címén történhet.
III. Az adatok terjedelme
III.1. A személyes adatok feldolgozása olyan terjedelmű, amilyenben azt az adatalany a Kezelő rendelkezésére bocsátotta, vagyis főként az ügyfélnek az dorina-shop.hu-n való regisztrációja terjedelmében, és a feldolgozásuk mindig az adott cél teljesítéséhez feltétlenül szükséges terjedelemben történik, és amennyiben bizonyos célra beleegyezés szükséges, akkor olyan terjedelemben, amelyet a tárgyi beleegyezés taglal. Főként a következő adatok lehetnek azok: családi és utónév, cím, e-mail cím, telefonszám, cég (ha cégre vásárol), és továbbá azok az adatok, amelyek a megvalósított vásárláshoz kapcsolódnak, vagyis a termék fajtája, ára, a vásárlás dátuma, és az ügyfélszámla állapotának adatai.
IV. Információs kötelezettség
IV.1. A 101/2000 Sb. számú, a személyes adatok védelméről szóló törvény 11., 21. és további §-ai alapján minden adatalanynak joga van legfőképpen hozzáférni a személyes adataihoz, a pontatlan személyes adatok pontosításához, a helytelen személyes adatok zárolásához, megsemmisítéséhez, stb. Amennyiben kétségei merülnének fel jogainak betartatásával kapcsolatban a személyi adatok védelme területén, jóvátétel vagy magyarázat iránti kérelemmel fordulhat a Kezelőhöz. Ha az adatok feldolgozásának célja marketing-, termékek és szolgáltatások felkínálása és üzleti közlemények küldése és, ha az ilyen adatfeldolgozáshoz beleegyezés szükséges, akkor a beleegyezés teljesen önkéntes és bármikor, a fent említett feltételek mellett visszavonható. A személyes adatok feldolgozására a 101/2000 Sb. törvény 6. § alapján a Kezelő megbízhat egy ún. adatfeldolgozót, akinél a Kezelő mindig megfelelően biztosítja a személyes adatok védelmét. A felügyeleti szerv szerepét az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) tölti be.
V. Milyen személyes adatokat kezel a dorina-shop?
V.1. A dorina-shop az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (továbbiakban „Rendelet“) alapján, illetve a személyes adatok védelmére vonatkozó releváns belföldi jogszabályokkal összhangban kezeli azon személyes adatokat, amelyeket Ön az áruvásárlással vagy szolgáltatások igénybevételével (pl. webshopban történő rendelés keretében, feliratkozás a hírlevelekre vagy árureklamáció jelzése) kapcsolatban szolgáltat az dorina-shop részére. Az alábbi személyes adatokról van szó:
 • Keresztnév és vezetéknév
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Kézbesítési cím
 • Jelszó, titkosított formában
A dorina-shop továbbá olyan személyes adatokat dolgozz fel, amelyekhez az áruvásárlás vagy szolgáltatások igénybevétele során jut hozzá:
 • IP cím
 • Cookies-fájlok
 • Böngészőre és gépberendezésre vonatkozó adatok
 • Vásárlással kapcsolatos adatok (pl. az áru fajtája, az áru ára, vásárlás dátuma, a felhasználói fiókkal kapcsolatos információk)
 • Esetleg egyéb online azonosítók
VI. Milyen jogcímen történik a személyes adatok feldolgozása?
VI.1. Vásárlással kapcsolatos személyes adatok Feltétlenül szükségesek az adásvételi szerződés megkötéséhez, illetve az azt követő teljesítéséhez, a megrendelt áruk leszállításához, illetve a törvény által előírt adózási kötelezettségek teljesítéséhez. Ezen személyes adatok közlése alapfeltétele az adásvételi szerződés megkötésének vagy módosításának, miközben a személyes adatok rendelkezésre bocsájtása elsődlegesen az Ön egyértelmű és megtéveszthetetlen azonosítására szolgál, illetve az Önnel történő kapcsolattartáshoz a rendelt áru kézbesítése céljából.
VI.2. Reklamáció intézésével kapcsolatos személyes adatok A dorina-shop a személyes adatokat reklamációk intézésével, továbbá a reklamációk intézésével felmerült esetleges vitákkal kapcsolatban, a jogos érdekeinek érvényesítése céljából is fel dolgozza.
VI.3. Felhasználói fiók kezelésével kapcsolatos személyes adatok Ha Ön az dorina-shop.hu weboldalon felhasználóként regisztrál, a felhasználói fiók kezelése céljából az dorina-shop kezeli a személyes adatait. Az adatok feldolgozásának jogcíme a szerződés teljesítése, illetve az adásvételi szerződés megkötését, a megrendelt áru leszállítását, és az ezzel összefüggő kommunikációt szolgáló lépések, továbbá a törvényben előírt adózási kötelezettségek teljesítése.
VI.4. Marketing- és üzleti célokból adott hozzájárulás alapján feldolgozott személyes adatok Abban az esetben, ha Ön marketing- és üzleti célokkal kapcsolatban adja hozzájárulását a személyes adatok feldolgozásához, a dorina-shop a személyes adatait az alábbi terjedelemben dolgozza fel - keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, IP cím , cookie-fájlok és hasonló technológiák alapján nyert adatok, megtörtént vásárlásokkal kapcsolatos adatok, webböngészőre és gépberendezésre, esetleg egyéb online azonosítókra vonatkozó adatok, elsődlegesen a dorina-shop vagy harmadik felek által megfelelően összeállított áru- és szolgáltatások ajánlása céljából a vásárló megszólításával kapcsolatban, mégpedig az internetes reklám minden eszközének felhasználásával, illetve a személyre szabott üzleti tartalmú e-mail üzenetek, célzott reklám és egyéb üzleti ajánlatok elektronikus eszközök segítségével küldött elektronikus kommunikáció formájában a 480. sz. 2004. évi tájékoztató társaság néhány szolgáltatásáról szóló törvény alapján, a későbbi jogszabályok olvasatában.
VI.6. Mik azok a cookie-fájlok? A cookie-fájlok kicsi adatfájlok, melyeket az Ön által meglátogatott weboldal elküld a webböngészőjére, majd tárolja azokat a számítógépén az egyes felhasználók megkülönböztetése céljából. A felhasználó személye azonban ezen információk alapján nem azonosítható be. A cookie-fájlok segítenek bizonyos ideig tárolni a tevékenységét és a preferenciákat, hogy ne kelljen azokat újra behelyezni, amikor visszatér a weboldalra vagy amikor az egyik weboldalról átmegy egy másik weboldalra.
VI.7. Milyen célra használjuk a cookie-fájlokat? A cookie-fájlok kényelmesebbé teszik a vásárlást, és egyszerűsítik a weboldalak nézegetését. A cookie-fájlok főleg az alábbi célokat szolgálják:
 • weboldalunk megfelelő működésének biztosítása, hogy a termékek rendelési folyamata zökkenőmentesen befejezhető legyen;
 • biztonságos bejelentkezés biztosítása, felhasználók ellenőrzése, bejelentkezési megbízások csalók által történő felhasználásának megelőzése, illetve felhasználók adatainak védelme a jogosulatlan hozzáférések ellen;
 • vásárlóink bejelentkezési adatainak tárolása, hogy ne kelljen minden alkalommal újra beírni azokat;
 • a kosár tartalmának tárolása;
 • a weboldalak megjelenítésének biztosítása, tekintettel a látogatók preferenciáihoz és igényeihez;
 • a látogatottság, illetve a felhasználók viselkedése, preferenciái és érdeklődése elemzéséhez;
 • a felhasználó érdeklődési körének megfelelő hirdetések összeállítása.
VII. Kinek van hozzáférése az Ön személyes adataihoz?
A fentiekben részletezett célokból a személyes adatokat a dorina-shop és munkavállalóin kívül, a partnerei is kezelhetik. Azon külső partnereket, akik mint adatfeldolgozók feldolgozhatják az Ön személyes adatait, dorina-shop gondosan választja ki, és a személyes adatokat kizárólag olyan partnerekre bízza, akik kellő garanciát nyújtanak a megfelelő műszaki és szervezési intézkedések biztosítására annak érdekében, hogy ne fordulhasson elő a rendelkezésre bocsájtott, tárolt vagy egyéb módon feldolgozott személyes adatok, főleg véletlenszerű vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, módosítása, jogosulatlan hozzáférése, vagy jogosulatlan hozzáférés az adatokhoz.
 • azon személyek, akik a dorina-shop számára bizonyos szolgáltatás műszaki működését biztosítják, vagy ezen szolgáltatásokat biztosító technológiák üzemeltetői (jellemzően program- vagy egyéb támogató műszaki szolgáltatások, szerverszolgáltatások, e-mail üzenetek küldése, a weboldalak látogatottságának mérésével, illetve weboldal tartalmak látogatók igényeihez testre szabásával kapcsolatos szolgáltatások);
 • személyek, aki a dorina-shop számára árukiadást végeznek a vevők felé;
 • személyek, akik részére a dorina-shop weboldalán személyes adatok gyűjtését vagy a weboldal látogatóinak viselkedését nyomon követő elemek vannak elhelyezve (általában azonban az ún. pszeudonimizált formában, vagyis közvetlen azonosítóadatok megszerzésének lehetősége nélkül), azaz főleg cookie-fájlok segítségével weboldalaink elemzését végző személyek, illetve hirdetési rendszerek üzemeltetői célzott reklámmal kapcsolatban, melyet a megtörtént vásárlás adataiból és a cookie-fájlokból nyert adatok alapján készítenek (beleértve a re-marketinget).
VIII. Milyen jogok illetik meg Önt a dorina-shop által feldolgozandó személyes adatokkal kapcsolatban?
Az Ön személyes adataival kapcsolatban Önt - mint adatalanyt - az alábbiakban részletezett jogok illetik meg:
 • A személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos hozzájárulás bármikori visszavonásának joga ha az adatok feldolgozása hozzájáruláson alapul, pl. marketing- és üzleti célú személyes adatok feldolgozásának hozzájárulása; a cookie-fájlokból származó adatok feldolgozása a webböngészője beállításának módosításával letiltható;
 • Jog a személyes adatok hozzáféréséhez információkérés joga, hogy az Önt érintő személyes adatok a dorina-shop által feldolgozásra kerülnek-e vagy nem, és amennyiben igen, akkor Önnek az érintett Rendelet 15. cikke alapján jogában áll ezen személyes adatokhoz, illetve további információkhoz hozzáférni;
 • Jog az adatok átviteléhez jogában áll hozzáférni az Önt érintő személyes adatok strukturált, általánosan használt és gépi olvasható formájában, és ezen adatok átadásához más adatkezelőnek; jogában áll kérni, hogy ezen személyes adatokat egyik adatkezelő közvetlenül adjon át egy másik adatkezelőnek, amennyiben ez műszakilag kivitelezhető;
 • Jog az adatok javításához jogában áll kérni az Önt érintő pontatlan személyes adatok haladéktalan javítását a dorina-shop által;
 • Jog a feldolgozott adatok korlátozásához jogában áll kérni, hogy a dorina-shop korlátozza az adatok feldolgozását, egyéb iránt olyan esetben, amikor az adatok javításával kapcsolatos joggal a dorina-shop ellenőrzi az adatok helyességét; vagy ha a dorina-shop részéről a személyes adatok feldolgozása jogellenes lenne, de Ön nem kéri az adatok törlését;
 • Jog az adatok törléséhez jogában áll kérni, hogy a dorina-shop haladéktalanul törölje ki a személyes adatait, ha a továbbiakban nem szükségesek az eredeti cél teljesítéséhez, vagy ha Ön visszavonta hozzájárulását, amely alapján ezen adatok Astratex általi feldolgozása történt, és továbbiakban nem áll fenn semmilyen jogcím az adatok feldolgozásához; vagy ha a dorina-shop részéről a személyes adatok feldolgozása jogellenes volt;
 • Ellenvetés joga jogában áll kérni, hogy jogos érdek jogcímen a dorina-shop a továbbiakban ne dolgozza fel a személyes adatait;
 • Jogában áll észrevételével fordulni az alábbi Adatvédelmi hatósághoz: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., email: ugyfelszolgalat@naih.hu